Pakiet Czerwony Kurs prawa jazdy (kategoria B) – przyspieszony

Dodatkowe informacje

* 30 godzin praktyki
* 30 godzin teorii 
* badania lekarskie 
* podstawienie auta na egzamin 
* 2 godziny dodatkowych zajęć
* rezerwacja egzaminu praktycznego 

Zajęcia prowadzone są przez wykładowcę metodą e-learningową.

Wykłady prowadzone przez wykładowców z 85% skutecznością zdawalności teorii w Word.

Auto można podstawić na egzamin do Word wybranym przez Kursanta.*

*W ramach pakietu  jednorazowe podstawie auta do egzaminu praktycznego. 

Cena:

3,500.00 

W skład kursu wchodzi

30 godzin zajęć teoretycznych

30 godzin zajęć praktycznych

materiały szkoleniowe

kurs ratownika medycznego